Kraftfulde funktioner

Større fleksibilitet!

Til at lave dine spørgsmål har du to program optioner. Begge er gratis at anskaffe.

OMBEA Response™ til Microsoft PowerPoint gør dine spørgsmål til en naturlig del af Microsoft PowerPoint.

OMBEA Response 360™, vores flydende værktøjslinie, arbejder sammen med hvilket som helst præsentationsværktøj, som for eksempel Apple Keynote, Prezi, og flere.

Stil bedre spørgsmål.

OMBEA Response understøtter flere typer spørgsmål.

Flere valg


Giv op til 10 svarsmuligheder og få ét svar per deltager.

Flere svar


Giv op til 10 svarsmuligheder og lad din deltager vælge mere end ét svar.

Prioritering


Deltagerens svar vises i prioriteret rækkefølge.

Likert-skala


Anvend en Likert-skala og få et hurtigt overblik.

Før og efter


Stil et spørgsmål. Stil det igen. Se forskydninger og forskelle i besvarelsen før og efter.

Fritekst spørgsmål


ResponseApp brugere kan anvende fritekst til besvarelse af spørgsmål.

Mere indsigt.

Tilgang til en række analytiske værktøjer for yderligere belysning af dine indsamlede data.

Med gruppe analyse funktionen kan du opdele svarene i de forskellige demografiske grupper du vælger.

Tænk frit.

I forbindelse med OMBEA ResponseApp, bliver din præsentation en engageret og flydende session.

Oplev fri tænkning, indsaml specifik feedback, og få kreativiteten til at vokse med vores word cloud baseret værktøj.

Lav en konkurrence!

Konkurrence funktionen gør emnet mere spændende!

Inddel dit publikum i grupper. Vis grupperesultat eller resultat for den enkelte deltager.

Gør det svære valg enkelt.

Vurdering og rangordning af alternativer gør det lettere at nå til enighed.

Konkurrerende løsninger og ideer kan hurtigt sammenlignes og vises i et tydeligt diagram.

Rapporter i realtid.

OMBEA leverer her og nu rapporter i Microsoft Excel og Adobe PDF formater.

Kraftfulde rapporter.

Lav sammenfattende oversigter. Analyser dine data med demografiske undergrupper. Følg svar og ydeevne fra enkeltpersoner til øjeblikkelig vurdering.

Avanceret data fletning.

Gå et skridt videre og flet data fra flere præsentationer til et større billede.

OMBEA Connect™

Din centrale database.

Få alle respons data fra hele organisationen samlet på ét sted med vores valgfri OMBEA Connect cloud. Find ydeevne, se anvendelse og gør det hele centralt.

Bedre ydeevne.

Giv oplægsholdere og studerende adgang til personlige oplysninger om prøver, resultater og fremmøde.

Statistik.

OMBEA Connect viser detaljer om brug af OMBEA sorteret efter foredragsholder eller Institut over en tidsperiode.

Central styring.

Administrere alle dine brugere fra et enkelt dashboard. Uddeleger kontrol og administration af afdelingen.

© OMBEA Ltd. 2018 | Privacy Policy