Perskamer

Welkom partners, bloggers en journalisten!

Wij sporen u aan om van onze middelen gebruik te maken wanneer u op uw eigen websites, bulletins en nieuwsberichten over OMBEA schrijft.

Op zoek naar iets dat hier niet te vinden is? Neem contact op.

Lijst met handelsmerken

Wanneer u over OMBEA schrijft, wordt u verzocht naar onze goederen en diensten te verwijzen met de juiste handelsmerken uit onderstaande lijst. U hoeft het handelsmerk alleen maar bij de eerste vermelding in een passage of tekst te gebruiken. Bijvoorbeeld, OMBEA Response® is een handelsmerk van OMBEA, gedeponeerd in Zweden.

  • OMBEA Response®
  • OMBEA Response 360™
  • OMBEA ResponsePad™
  • OMBEA ResponseLink™
  • OMBEA RemotePad™
  • OMBEA ResponseApp®
  • OMBEA Connect™

Voor persvragen

press@ombea.com

© OMBEA Ltd. 2018 | Privacy Policy