Omfattende funksjoner

Nyt god av større fleksibilitet.

Når du bygger opp spørsmålene har du to programvaremuligheter. Begge er gratis tilgjengelige.

OMBEA Response™ for Microsoft PowerPoint gjør spørsmålene dine til en naturlig del av din PowerPoint-presentasjon

OMBEA Response 360™, som er vår flytende verktøylinje, fungerer sammen med alle andre presentasjonsmiljøer, så som Apple Keynote, Prezi og så videre.

Still bedre spørsmål.

OMBEA Response støtter mange spørsmålstyper, inklusive

Multiple-choice


Presenter inntil ti muligheter og få ett svar fra hver deltaker.

Multiple-response


Presenter inntil ti muligheter og få flere svar fra hver deltaker.

Prioriteringsspørsmål


Få deltakerne dine til å svare med flere svarmuligheter rangert i prioritert rekkefølge.

Likert-skala


Bruk en klassisk Likert-skala til rask måling av meninger om ethvert emne.

Før-og-etter-sammenligninger


Still et spørsmål. Still det på nytt. Se hvilken forskjell du har gjort.

Åpne spørsmål


Inviter brukerne av ResponseApp til å besvare spørsmålene dine med fritekst.

Gir en dypere innsikt.

Dra fordel av en serie med analyseverktøyer for ytterligere granskning av dine svardata.

Gruppeanalyse splitter opp svarene på den demografiske gruppen du velger.

Tenk fritt.

Sammen med OMBEA ResponseApp blir presentasjonen en sesjon som flyter fritt.

Legg opp til fri tenkning, saml inn spesifikke tilbakemeldinger eller bare la kreativiteten strømme med ordsky-verktøyet.

Stimuler konkurranse.

Konkurransefunksjonen tilfører litt ekstra moro!

Del tilhørerne dine inn i grupper, og kjør spørrelek. Ranger gruppenes prestasjoner, eller sikt deg ut enkeltpersoner som svarer særlig godt underveis.

Gjør vanskelige valg lette.

Sammenligninger gjør det lettere å nå frem til en gruppekonsensus.

Med mulighet for at flere kriterier sammenlignes i par, kan konkurrerende ideer raskt vurderes opp mot hverandre og summeres på ett enkelt og klart chart.

Øyeblikksrapporter

OMBEA leverer mange hurtigrapporter i Microsoft Excel og Adobe PDF-format.

Kraftige rapporter

Generer oppsummeringer Analyser dataene dine på demografiske undergrupper. Spor svarene og utviklingen fra enkeltpersoner for umiddelbar vurdering underveis.

Avanserte muligheter for kobling

Gå et trinn videre og koble sammen dataene fra flere presentasjoner til et større bilde.

OMBEA Connect™

Ditt sentrale datapunkt.

Få alle svardataene fra hele organisasjonen inn på ett enkelt sted med vår OMBEA Connect cloud (tilvalg). Spor utviklingen, følg med bruken over hele stedet, og styr alt sentralt.

Spor og styrk utviklingen.

Gi både presentatører og studenter tilgang til personlige oversikter over bestått og ikke bestått resultat, detaljerte resultater og oppmøte.

Stedsanalyse

OMBEA Connect sporer detaljene for bruken av OMBEA på presentatør eller på avdelinger over en hvilken som helst tidsperiode, slik at du kan styrke bruken løpende.

Sentral styring.

Styr alle brukerne fra ett enkelt dashboard. Deleger kontroll og administrasjon per avdeling for å gjøre styringen enklere.

© OMBEA Ltd. 2018 | Privacy Policy