Dynamiskt lärande


Med OMBEA Response® kan du lägga till interaktiva moment till dina Microsoft® PowerPoint®-presentationer. Det är idealt för undervisning i små grupper, stora föreläsningar, och allt däremellan.

Kom igång

Lärare runt om i världen får

94%
Ökat
engagemang
82%
Ökad
delaktighet
91%
Ökat
aktivt tänkande
85%
Ökad
inlärning

…genom att använda OMBEA till att

effektivisera den formativa bedömningen, följa delaktighet, synliggöra åsikter eller för att engagera. Och ibland, bara för att det är kul!

Lätt som en plätt.


OMBEA Response® är en busenkel mentometer som engagerar dina studenter, mötesdeltagare och åhörare helt utan att du behöver lämna Microsoft PowerPoint®. Visualisera deras tankar, åsikter och kunskaper i realtid under bildspelet eller efteråt i lättöverskådliga rapporter.

1 Skapa dina frågor.

Om du kan Microsoft® PowerPoint® så kan du redan OMBEA Response®. Lägg till interaktiva moment direkt i dina presentationer.

2 Ställ frågorna.

Studenterna svarar med OMBEA ResponsePad-enheter eller med sina egna mobiltelefoner, läsplattor eller datorer.

3 Visa resultatet. Analysera rapporter.

Visa resultatet direkt i bildspelet och ta del av en mängd rapporter efteråt.

Interaktivt lärande med OMBEA Response.


OMBEA Response är idealt för moderna undervisningsmetoder som t.ex. "peer instruction", "flipped classroom" och agilt lärande. Genom den löpande formativa bedömningen och involveringen förbättras förutsättningarna för eleverna.

Studentengagemang

Det är allmänt känt att inlärningen förbättras när studenter engageras genom dialog.

För många studenter?

Ju större grupper man har desto svårare blir det att engagera studenterna. Hur håller man ett samtal med ett tiotal, eller kanske hundratals studenter samtidigt?

Inkludera alla

OMBEA Response gör det lätt att involvera alla, oberoende storlek på klassen. Oavsett om du lär ut till 20 eller 2000 personer så ger OMBEA Response varje student en röst.

Administrera allt från OMBEA Connect™.


Din centrala datahub.

Följ alla resultat från hela organisationen på ett och samma ställe med OMBEA Connect.

Kontrollera och förbättra prestationer.

Ge presentatörer och studenter tillgång till personliga översikter över resultat och närvaro.

Analyser.

OMBEA Connect mäter användning per presentatör eller avdelning så att du kan säkerställa att alla är med på tåget och höja användningsnivån i takt med att organisationen växer.

Central hantering.

Hantera alla dina användare på samma ställe. Delegera kontrollen till särskilda användare eller avdelningar för en rättfram hantering.

Kontakta oss Bygg din egen lösning

Enkelt att använda

Designad som en naturlig del av dina PowerPoint-presentationer. Om du kan använda PowerPoint, så vet du redan hur du använder OMBEA Response!

Smartare frågor

Ställ flervalsfrågor, rangordningsfrågor och till och med fritextfrågor för att få den feedback du behöver.

Kraftfull data

Exportera data på flera sätt. OMBEA Response ger dig allt från sammanfattningar av omröstningar till deltagarrapporter och översikt av olika demografiska grupper.

Deltagarflexibilitet

Genomför presentationer med anonym omröstning eller, om du vill, identifiera studenter för kontroll av deras individuella prestation.

Roligare!

OMBEA Response inkluderar tävlingsfunktioner som lagtävlingar, ledartavlor och snabbast-svarande.

Skalbart

Oavsett om du har små eller stora grupper så passar OMBEA Response perfekt. Du kan ha upp till 2 000 deltagare samtidigt som svarar via ResponsePad-enheter eller via deras egna telefoner eller läsplattor.

Närmare support.


Din resa med OMBEA är viktig för oss. Därför gör vi stora ansträngningar för att ge dig stöd längs vägen.


Webinarier och kurser

Våra webinarium skräddarsys efter dina önskemål och ger dig en snabb genomgång av OMBEA. Om du hellre ser oss på plats så kommer vi gärna förbi.


THE GUIDEBOOK

Vår guide hjälper dig från dess att du öppnar paketet till att du är en självsäker användare. Det är en enkel läsning från början till slut.

Du är i gott sällskap.


Innovativa varumärken över hela världen litar på oss när det gäller kundinsikter, medarbetarengagemang, utbildning och lärande.Kom igång


1

Steg 1

2

Steg 2

3

Resultat

Låt oss börja med att lära oss mer om dina presentationer.

Hur många medarbetare eller elever har du vanligtvis under dina möten, konferenser eller lektioner.

Det är enkelt att dela OMBEA Response med kollegor. Använder du ResponsePad-enheter så behöver varje presentatör sin egen mottagare.

Nu vill vi förstå vilken variant av svarsenhet som du behöver.

OMBEA ResponsePad™

  • Enheter dedikerade för OMBEA.
  • Behöver ingen Internetuppkoppling.

OMBEA ResponseApp™

  • Deltagarna använder deras egen mobiltelefon, läsplatta eller dator.
  • Kräver att samtliga deltagare har en Internetuppkoppling.

ResultatVi tror att du behöver följande lösning.

Vi ger dig den här rekommendationen baserad på dina svar. Som du ser så är allt justerbart så justera gärna antalet innan du skickar in förfrågan.

Vi använder dina kontaktuppgifter enbart för att komma i kontakt med dig.


Offertformulär


  • OMBEA Response® - alltid inkluderad
  • OMBEA Response 360™ - alltid inkluderad
  • OMBEA Connect™ - alltid inkluderad

Hur kontaktar vi dig?Kom i kontakt med en säljare.

Slå oss en signal på 08 572 390 10 eller skicka ett email så hör vi av oss inom kort.
Boka en webbdemo

Vi kan visa OMBEA genom delad skärm. Det tar bara 20 minuter och du kan till och med delta via OMBEA ResponseApp™ oavsett var i världen du befinner dig. Börja med att ge oss några alternativ på tider som skulle passa dig.


Förslag ett

Förslag två

Förslag tre


Hur kontaktar vi dig?© OMBEA Ltd. 2018 | Privacy Policy