Förbättra elevnöjdheten

Gymnasium


Omdöme:

“Nöjd”

74%

Hörsalar

Förbättra engagemanget oavsett gruppstorlek med interaktiva presentationer.

Klassrum

Ge varje elev en röst genom att göra det möjligt att svara på frågor utan att räcka upp handen. Testa deras kunskaper och få ut färdigrättade rapporter.

Uppehållsrum

Förstå vad eleverna behöver mellan lektionerna för att lyckas med deras studier.

Lärarrum

Håll ett öga på arbetsmoralen och jobbnöjdheten hos pedagogerna.

Läs- och grupprum

Säkerställ att läs- och grupprummen möter elevernas behov.

Hemsidan

Förbättra hemsidans effektivitet genom att mäta och följa reaktioner på innehållet.

Restauranger och caféer

Erbjud era elever restauranger och caféer som de verkligen uppskattar genom att kontinuerligt förbättra utbud, kvalitet och service.

Toaletter

Ta hand om hygieniska olägenheter och fyll på förråden i tid.

Relevanta bloggartiklar

Beautify Link Streams

Using Link Streams to capture real-time feedback just got a lot prettier.

New Feature: Branching Link Streams

Branching logic is used to guide respondents through questions that are most relevant to them. Sh...

New great Insights UI features you should know about

From subtle improvements to major changes, here are some of the new features that you are getting...

New Touchless Feedback Terminals

The way businesses operate and interact with customers has changed significantly in a very short ...

Har du en fråga?
Vill du ha en offert?

En expert hör av sig inom kort.

Kontakta oss