Förbättra elevnöjdheten

Gymnasium


Omdöme:

“Nöjd”

74%

Hörsalar

Förbättra engagemanget oavsett gruppstorlek med interaktiva presentationer.

Klassrum

Ge varje elev en röst genom att göra det möjligt att svara på frågor utan att räcka upp handen. Testa deras kunskaper och få ut färdigrättade rapporter.

Uppehållsrum

Förstå vad eleverna behöver mellan lektionerna för att lyckas med deras studier.

Lärarrum

Håll ett öga på arbetsmoralen och jobbnöjdheten hos pedagogerna.

Läs- och grupprum

Säkerställ att läs- och grupprummen möter elevernas behov.

Hemsidan

Förbättra hemsidans effektivitet genom att mäta och följa reaktioner på innehållet.

Restauranger och caféer

Erbjud era elever restauranger och caféer som de verkligen uppskattar genom att kontinuerligt förbättra utbud, kvalitet och service.

Toaletter

Ta hand om hygieniska olägenheter och fyll på förråden i tid.

Har du en fråga?
Vill du ha en offert?

En expert hör av sig inom kort.

Kontakta oss