OMBEA Response® Kraftfullare funktioner

Upplev större flexibilitet.

Du har två alternativ att välja mellan när du skapar dina frågor. Båda är kostnadsfria att ladda ner och använda.

laptop bg

OMBEA Response™ är en naturlig del av Microsoft PowerPoint®. Med de inbäddade funktionerna går det lätt att lägga till interaktiva moment i dina PowerPoint-presentationer.

laptop bg

OMBEA Response 360™, är helt fristående från presentationsverktyg. Det innebär att du kan använda det tillsammans med valfritt presentationsverktyg, till exempel Keynote® eller YouTube®.

Ställ bättre frågor.

OMBEA Response stödjer många frågetyper.

Flerval

Ställ frågor med svarsalternativ och få ett svar per deltagare.

Flersvar

Ställ frågor med svarsalternativ och få flera svar per deltagare.

Rangordning

Ställ frågor där deltagarna rangordnar olika alternativ.

Likertskala

Använd en likertskala för att snabbt få in åsikter om ett ämne.

Före- och efterjämförelse

Ställ en fråga. Ställ den igen. Se vilka förändringar som skett.

Öppna frågor

Låt dina ResponseApp-användare svara fritt på dina frågor.

laptop bg

Få djupare insikter.

Ta del av en rad analysverktyg för att jobba vidare med den insamlade informationen.

Följ hur olika grupper har svarat och visualisera skillnaderna.

laptop bg

Tänk fritt.

Med OMBEA ResponseApp kan du låta tankar, idéer och åsikter flöda fritt.

Uppmuntra nytänkade, samla in specifik feedback eller låt kreativiteten växa med taggmolnet.

laptop bg

Skapa spänning.

Skapa spänning och höj ambitionsnivån.

Låt lag eller enskilda deltagare tävla mot varandra. Visa vilken grupp som leder eller vilka deltagare som presterar bäst direkt under presentationen.

laptop bg

Gör svåra beslut enkla.

Värdering och rangordning av olika alternativ gör det lättare att nå enighet.

Konkurrerande idéer kan snabbt jämföras mot varandra och summeras i enkla och tydliga diagram.

laptop bg

Kraftfullare rapporter.

Genom en knapptryckning får du tillgång till en rad olika rapporter i Excel- och PDF-forma

Meningsful information.

Analysera resultaten efter demografiska grupper eller få färdigrättade rapporter över enskilda prestationer.

Flera presentationer. Ett resultat.

Ta ett steg till och slå samman resultat från flera presentationer och få en bild över helheten.

OMBEA Connect™

Alla resultat i molnet.

Samla alla resultat från hela din organisation på ett och samma ställe med hjälp av OMBEA Connect. Följ presetationer och övervaka användning centralt.

Följ och förbättra prestationer.

Ge presentatörer och deltagare tillgång till en personliga översikt över deras prestationer och närvaro.

Utöka användandet.

OMBEA Connect hjälper dig hålla koll på hur mycket OMBEA används av presentatörer och avdelningar så att du successivt kan öka användningsgraden.

Central hantering.

Hantera användare från ett enkelt gränssnitt. Delegera rättigheter för förenklad hantering.

Ta reda på mer

Ge oss några minuter så berättar vi hur liknande organisationer har ökat sina intäkter genom nöjdare kunder och medarbetare.