Förvandla feedback till insikter. Dagligen.

Kundnöjdhet | Medarbetarengagemang | Utbildning | Event & konferenser

Kom igång

Kundnöjdhet

Förbättra kundnöjdheten genom att mäta och förstå kundenernas åsikter vid varje beröringspunkt.

Medarbetar-
engagemang

Öka transparensen genom att i realtid följa och agera på feedback från medarbetare.

Utbildning

Accelerera inlärningen med formativ bedömning i realtid, direkt i dina PowerPoint-presentationer.

Event & konferenser

Höj nivån på dina event och konferenser med interaktiva PowerPoint-presentationer och kontinuerlig feedback.

OMBEA Insights™-familjen

Smarta insikter om kundnöjdhet och medarbetarengagemang.

Följ, förstå, och agera på feedback i realtid från viktiga beröringspunkter. Vår plattform samlar in och summerar folks åsikter, och ger dig en ständig ström av nya idéer för att skapa förbättringar.

Utforska

OMBEA Response®-familjen

Mentometer direkt i Microsoft® PowerPoint®.

OMBEA Response® är en busenkel mentometer som engagerar dina studenter, mötesdeltagare och åhörare helt utan att du behöver lämna Microsoft PowerPoint®. Visualisera deras tankar, åsikter och kunskaper i realtid under bildspelet eller efteråt i lättöverskådliga rapporter.

Utforska
© OMBEA Ltd. 2018 | Privacy Policy